Teljes körű könyvvezetés Könyvvezetés feladatai: eszközök, beruházások mennyiségi és értékbeni nyilvántartása kimenő és beérkező számlák értékbeni nyilvántartása a bankforgalommal kapcsolatos nyilvántartások vezetése pénzforgalmi nyilvántartások vezetése analitikus nyilvántartások vezetése igény szerint havi, negyedéves zárlatok készítése év végi zárlat, mérleg eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet Adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése: ÁFA bevallások EU-s adószám esetén negyedévente összesítő nyilatkozatok elkészítése egyéb, adóhatósághoz benyújtandó bevallások önkormányzati adók bevallása statisztikai jelentések elkészítése Szabályzatok elkészítése: • számvitel politika • számlarend • leltározási szabályzat • pénzkezelési szabályzat • értékelési szabályzat Ellenőrzések, ügyintézés: • igény szerint adóhatósági ellenőrzés során személyes részvétel • könyvviteli szolgáltatással összefüggő hivatalos ügyintézés biztosítása Bérszámfejtés, TB ügyintézés Bérszámfejtési feladatok körébe tartozóan vállaljuk: dolgozók beléptetésével kapcsolatos adatok felvezetése és bizonylatok kitöltése. APEH adatszolgáltatás kilépő dolgozók elszámolása és bizonylataik elkészítése. (Adó adatlap, Munkanélküli járadék lap, Nyugdíjjárulék igazolás, Munkaviszony igazolás, APEH adatszolgáltatás) munkaügyi tevékenység keretében szabadságok számítása és nyilvántartása, munka- és Megbízási szerződések készítése, munkaügyi statisztikák elkészítése. a kitöltött jelenlétek átvezetése a bérrendszeren munkabér utalás file elkészítése, esetleg utalása a havi változások felvezetése, számfejtése (bérek, pótlékok, egyéb díjazások) levonások teljes körű kezelése magán és önkéntes nyugdíjpénztárak kezelése fizetési jegyzékek, aláíró listák készítése havi járulékbevallás ('08) benyújtása ügyfélkapun keresztül havi statisztikák, jelentések elkészítése (OEP, TÁH, KSH) éves SZJA elszámolás elvégzése (NY29, NY30, M29, M30, stb.) Társadalombiztosítással feladatok körébe tartozóan vállaljuk: táppénzes ellátások kezelése a különböző ellátások igénybevételéhez tájékoztatók postázása, igényeinek fogadása, szigorú számadású igazolványok kezelése az ellátási igények elbírálása és a rendszerbe való felvitele, valamint számfejtése havi bevallás készítése az illetékes hatóságok felé a számfejtett ellátásokról és azok járulékairól statisztikai adatszolgáltatás a TB Statisztikai Osztályának a jogszabályban meghatározott nyilvántartások vezetése az ellátásokkal kapcsolatos főkönyvi feladás készítése egyéb adatszolgáltatás TB felé NYENYI adatszolgáltatás elkészítése Munkaügyi feladatok ellátása, adminisztráció munkaviszony megszüntetések, hatóságilag előírt adatszolgáltatások elkészítése, tűz- és baleset, egészség- és munkavédelmi oktatások jegyzőkönyveinek elkészítése, határidők figyelése munkaügyi listák, kimutatások elkészítése, adatbázisok összeállítása, nem bérjellegű költségek (kölcsönök, hitelek, tartozások) nyilvántartása, munkaviszony igazolások, kereseti igazolások, működési igazolások elkészítése, munkavállalói nyilvántartás („személyzeti törzskarton”) kialakítása, (személyes adatok, szakképzettségi, iskolai végzettségi adatok, korábbi munkaviszonyok, társasági előmenetel, családi adatok, stb.) HR tevékenység, személyügyi feladatok ellátása, adminisztráció  pályázatok kiírása, feladása, beérkező pályázatok feldolgozása, előszűrés, pályázók bevezetése, tanintézetek felkutatása, kiválasztása, beiskolázások, tanulmányi szerződések előkészítése, munkaköri leírások elkészítése, határidők figyelése, személyügyi listák elkészítése, adatbázisok összeállítása Egyéb adminisztrációs szolgáltatások hivatalos üzleti levelezés, jegyzőkönyvek, feljegyzések készítése, nyomtatványok (űrlapok, támogatási kérelmek, beadványok) kitöltése, gépírás, szövegszerkesztés, vállalkozások teljes körű adminisztratív ügyintézése, nyomtatványrendelés Iroda: 8764 Dióskál, Petőfi S. u. 5/A Telefon 06 30 700 2947 © 2010 - EcoDigital